Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Michiels Fabrieken nv kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Michiels Fabrieken nv. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Michiels Fabrieken nv verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Michiels Fabrieken nv

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Michielsfabrieken.be. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Michiels Fabrieken-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Michiels Fabrieken nv. U kunt uw verzoek sturen naar Michiels Fabrieken nv door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Michiels Fabrieken

De informatie op de Michiels Fabrieken nv website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Michiels Fabrieken nv streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Michiels Fabrieken nv hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.